Slovníček

na pomoc těm, kdo neznají slang brejlomilů.
Pokud se totiž pustíte do četby nebo komunikace na Eye Scene, nebo se začtete do archivu budete se muset naučit pár zkratek a termínů, které se tam omílají pořád dokola a nikdo se už nestará o to, jestli noví příchozí ty zkratky a termíny chápou.

zkratka anglicky česky
GWG Girl With Glasses holka s brýlemi
GWGs Girls With Glasses holky s brýlemi
GOC Glasses Over Contacts brýle nošené přes kontaktní čočky
OD RE pravé oko (na předpisech oftalmologů)
OO Optic Obsessive člověk posedlý optickými pomůckami
OS LE levé oko (na předpisech oftalmologů)
Rx prescription předpis - dioptrická hodnota předepsaná lékařem
op doc ophtalmologist oční doktor/ka
sph hodnota sférických dioptrií
cyl hodnota cylindrických dioptrií
spex spectacles brýle
myos myodiscs lentikulární skla
spexy bespectacled and sexy fakt pěkně obrýlená
ft foot stopa 30,5 cm (americká délková míra)
VA visual acuity rozlišovací schopnost oka
CVA corrected visual acuit zkorigovaná rozlišovací schopnost

To musí zatím stačit, teď hajdy do linků a na Eye Scene nebo na Lens Chat.